Scheiden zonder advocaat mogelijk

Steeds meer stellen gaan uit elkaar en kiezen ervoor te scheiden zonder advocaat. Veel huwelijken stranden. Het proces van scheiden brengt naast emoties ook veel kosten met zich mee. Het huren van een advocaat is er hier een voorbeeld van. Toch is het niet verplicht om de scheiding via een advocaat te regelen. Tegenwoordig is het mogelijk om dit zelf te doen om kosten te besparen. Dat kan vooral uitkomst bieden aan stellen die vriendschappelijk uit elkaar gaan. Als dit niet meer mogelijk is wordt er veelal een mediation traject gestart. Dat kan los van elkaar geregeld worden.

Scheiden zonder advocaat bespaart kosten
Het aanvragen van een scheiding kan steeds vaker praktisch geregeld worden. Scheiden zonder tussenkomst van een advocaat heeft tegenwoordig de voorkeur. De kosten worden zo minder en het regelen neemt minder tijd in beslag. Dit zijn pluspunten die ervoor zorgen dat de praktische kant van een scheiding soepel verloopt. Een andere manier van kosten besparen is het aanvragen van een subsidie. Een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking heeft recht op een vergoeding van de overheid.

Benodigde documenten
Bij het scheiden zonder advocaat dient men zelf de benodigde papieren in orde te maken. Dit is afhankelijk van het geregistreerd partnerschap. Het kan soms lang duren voordat bepaalde stukken binnenkomen. Het is daarom verstandig om deze direct aan te vragen als beslist wordt te gaan scheiden. Scheiden zonder advocaat is voor velen de beste en meest eenvoudige mogelijkheid.

Lees meer op: https://www.echtscheidingswinkel.nl/

Ontslag bij ziekte. Kan dat?

Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Over ontslag bij ziekte bestaan veel misverstanden. Er zijn nogal wat werknemers die denken dat ze nooit ontslagen kunnen worden zolang ze ziek zijn. Dat is echter een misverstand. Hieronder een toelichting.

Ontslagverbod bij ziekte kent uitzonderingen

In beginsel kan je niet worden ontslagen als je ziek bent. Er geldt tijdens ziekte namelijk een zogeheten ‘opzegverbod’ (ook wel ‘ontslagverbod’ genoemd). Dit betekent dat je werkgever ondanks het bezit van een geldige ontslagvergunning van het UWV het dienstverband niet rechtsgeldig kan opzeggen zolang je ziek bent. Op dit beginsel van het niet kunnen ontslaan tijdens ziekte bestaan echter belangrijke uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen lees je hier.

Ontslag om andere redenen dan ziekte

De werkgever kan altijd ontslag aanvragen bij de kantonrechter. Indien daarbij de ziekte van de werknemer aangevoerd wordt als reden van ontslag, zal de kantonrechter ontslag niet toestaan. Indien echter en andere steekhoudende ontslagreden wordt aangevoerd, denk bijvoorbeeld aan reorganisatie of een verstoorde arbeidsrelatie, dan kan de kantonrechter het ontslagverzoek wel honoreren. Wel zal de kantonrechter daarbij kritisch nagaan of het gewenste ontslag niet samenhangt met het ziek zijn van de werknemer. De lat ligt dus extra hoog.

Ontslag na twee jaar ziekte

De bescherming tegen ontslag tijdens ziekte is niet ongelimiteerd, maar geldt gedurende de eerste twee jaar van een aaneengesloten ziekteperiode. Een ziekteperiode geldt ook als aaneengesloten indien je binnen 4 weken nadat je weer aan het werk bent gegaan opnieuw ziek wordt. Na afloop van bedoelde periode van twee jaar kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Om rechtsgeldig te kunnen opzeggen heeft de werkgever toestemming nodig van het UWV Werkbedrijf.

Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet geldt geen ontslagbescherming bij ziekte. Dat is logisch. Ontslag op staande voet impliceert dat de werknemer zich dusdanig kwalijk heeft gedragen ( denk bijvoorbeeld aan diefstal en geweld ) dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk tot een einde moet kunnen komen. Het zou niet redelijk zijn indien de zieke werknemer die zich slecht gedraagt ‘de vluchtheuvel’ van de ontslagbescherming kan gebruiken.

Contract voor bepaalde tijd

Indien een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd is er feitelijk geen sprake van ontslag, maar sprake van afloop van het arbeidscontract op de vooraf afgesproken datum. Omdat er geen sprake is van ontslag geldt er ook geen ontslagverbod, zodat de arbeidsovereenkomst tot een einde komt, ook al is de werknemer ziek.

Ontslag bij frequent ziek zijn

Indien je als werknemer vaak ziek bent waardoor het ziek zijn onevenredig zwaar drukt op je collega’s die het werk moeten overnemen, kan het UWV of kantonrechter het gevraagde ontslag inwilligen en dus ontslag bij ziekte toestaan.  Het UWV of de kantonrechter zullen een dergelijke ontslagaanvraag echter lang niet altijd honoreren.

Samengevat: als werknemer geniet je bij ziekte ontslagbescherming. Op de ontslagbescherming bij ziekte bestaan een aantal belangrijke uitzonderingen.

Voor verdere informatie over dit onderwerp kunt u bellen met Ontslagspecialist: 0900 – 123 73 24

Slachtoffer van letselschade?

Het zal u maar overkomen zijn, u bent slachtoffer geworden van letselschade. Het kan iedereen overkomen, slachtoffer worden van letselschade. Wanneer het buiten uw schuld valt, dan kunt u uw schade verhalen. U komt dan in aanmerking voor een financiële vergoeding voor het opgelopen letsel. Het daarbij wel belangrijk dat u een letselschade advocaat inschakelt die u kan helpen met het verhalen van uw schadevergoeding. Of het nou gaat om een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of een ongeval rond het huis. U heeft een advocaat nodig om een schade vergoeding te eisen en uiteindelijk ook te krijgen. Een advocaat is duur maar staat u in uw goed recht en wint u de rechtszaak, dan betaald de tegenpartij de kosten.

Wat te doen na het oplopen van letsel

Uw gezondheid is het belangrijkste en u wilt dat dit zo goed mogelijk wordt herstelt. Maar wat te doen na het oplopen van letsel? Na een ongeluk kan uw lichaam en/of geest aangetast zijn en heeft u letsel opgelopen. De advocaten staan voor u klaar om zich hard te maken om het ongeval financieel voor u vergoed te krijgen. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Om smartengeld te krijgen moet er flink onderhandeld worden over de prijs. De tegenpartij zal zich hard maken om zo weinig mogelijk geld uit te keren. Maar de advocaten maken zich hard voor alle schade, niet alleen lichamelijke schade maar ook materiële schade.

Aansprakelijkheid

Bij een bedrijfsongeval kunt u uw werkgever stellen voor het opgelopen letsel. Volgens de wet is uw werkgever aansprakelijk voor het letsel dat u oploopt tijdens uw werkzaamheden. Door deze regelgeving is uw werkgever bijna altijd aansprakelijk voor uw opgelopen letsel. Bent u niet zeker of uw werkgever aansprakelijk kan worden gesteld? Dan kunt u een adviesgesprek aanvragen bij de specialisten die u kunnen helpen met uw schade probleem. Is het niet uw fout, dan kunt u de advocaten in de hand nemen en uw schadevergoeding claimen.

Bron: Letselschade Pro

Letselschade na een ongeluk

Je leert pas echt rijden nadat u uw rijbewijs heeft gehaald, dan heeft u de touwtjes in eigen handen. U kan dan in verkeerssituaties terechtkomen waar u nog nooit in verzeild bent geraakt. In zowel de praktijk als met theorie leert u omgaan met onverwachte situaties en hoe daarin kunt handelen. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en u heeft niet altijd grip op de situatie. Een whiplash is dan zomaar opgelopen en is ook een veel voorkomend iets na een ongeluk. Er is een mogelijkheid dat u geld kunt krijgen van de tegenpartij, schakelt u daarom altijd een advocaat in als u het slachtoffer bent geworden van een ongeluk.

Letsel na verkeersongeluk

Er rijden heel wat mensen rond die onverstandig omgaan met het verkeer en zijn een gevaar voor een ander. Die mensen denken vaak dat hen niks kan overkomen maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Bent u slachtoffer geworden van een dergelijk verkeersongeval waar een ander alle schuld had en u onschuldig was? Schakelt u dan een advocaat in als u letsel na het verkeersongeluk heeft opgelopen. Weet u niet zeker of u recht heeft op een advocaat om u schade te verhalen? Dan kunt u bellen met een specialist op het vakgebied waar u hulp bij nodig heeft.

Handige tips bij letsel

Handige tips bij letsel zijn altijd welkom wat u bent er altijd van op de hoogte wat u allemaal kunt krijgen en waar u recht op heeft. Na een ongeval moet u geen schuld gaan erkennen, als u dit doet namelijk, kunt u geen geld krijgen van de tegenpartij. Na een ongeluk weet u niet altijd of u ook letsel schade heeft opgelopen, ga dan ook niet gelijk alles verhalen op de verzekering van de tegenpartij. Als laatste tip: Gaat u niet te snel akkoord met een voorstel van een verzekeraar, zij willen namelijk zo goedkoop mogelijk uit te zijn. Onderzoek alles, u heeft namelijk meer rechten dan u denkt.

Letselschade Pro maakt zich sterk voor slachtoffers

Op zaterdag 30 juni is Letselschade Pro gelanceerd, een initiatief dat slachtoffers van letselschade aanmoedigt om hun situatie in kaart te laten brengen door een letselschade advocaat. Slachtoffers van letselschade laten het ieder jaar na om gezamenlijk voor meer dan honderd miljoen Euro aan smartengeld te claimen. Letselschade Pro moedigt slachtoffers aan om hun situatie goed in kaart te (laten) brengen, zodat de gedupeerden toekomt waar het recht op heeft.

Letselschade advocaat in uw regio

Het onderscheidende vermogen van Letselschade Pro zit hem voornamelijk in de uitgebreide landelijke dekking. Overal in Nederland kunt u terecht bij onze advocaten. Daarnaast biedt Letselschade Pro zeer goede service. Om slachtoffers van letselschade aan te moedigen om hun situatie in kaart te laten brengen wordt het eerste consult namelijk kosteloos aangeboden. In de meeste gevallen is onze letselschade advocaat dan al in staat om vast te stellen of het slachtoffer in aanmerking komt voor smartengeld.

Ambitie

Nu de website is gelanceerd gaat het pas echt beginnen voor Letselschade Pro. De komende maanden zal Letselschade Pro groot uitpakken door de inzet van nieuwe landelijke communicatiemiddelen en bijeenkomsten. Dit allemaal met het doel om slachtoffers bewust te maken van hun rechten in de situatie waarin zij verkeren.