Subsidie op glas

Subsidie is altijd mooi meegenomen, zeker als je het voor iets ‘normaals’ zou krijgen als het plaatsen van een raam. Waarom schrijf ik dit artikel? In 2015 is er een subsidieregeling getroffen voor energiebesparende maatregelen. Onder deze maatregelen valt het plaatsen van dubbel glas ook. Onder bepaalde voorwaarden kun je een vergoeding krijgen voor (een deel van) de verbouwing. Ik geef een beknopt overzicht van de wet- en regelgeving.

Of je in aanmerking komt voor de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen hangt af van de gemeente waarin je woonachtig bent. Dit betekent dat gemeenten zelf kunnen bepalen hoe hoog de subsidie is, hoe groot het potje met subsidiegelden is en wie er recht op heeft en wie niet. Ook kan het zo zijn dat jouw gemeente helemaal geen subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen heeft, gemeentes zijn het namelijk niet verplicht. Zo zijn er genoeg gemeentes die de regeling helemaal niet hebben doorgevoerd.

De hoogte van de subsidie hangt dus zoals gezegd ook van de gemeente af. Zij bepalen welk bedrag ze uitkeren als subsidie. Gemiddeld ligt dit bedrag rond de 15 procent, om toch een beeld te schetsen. Houd echter wel in het achterhoofd dat het per gemeente behoorlijk kan verschillen. In Amsterdam ligt het bedrijf bijvoorbeeld op 15 procent van de totale investering. Maar let wel; als de investering onder 500 euro of boven de 5000 euro is wordt er geen subsidie uitgekeerd. Op internet is te vinden of uw woonplaats in aanmerking komt voor deze subsidie.

Overigens, als je nog geen dubbel glas hebt is het sowieso handig om dit te laten zetten, of het nou gesubsidieerd wordt of niet. Op den duur zal je de stookkosten eruit halen. Daarbij zullen de kosten voor de glas reparatie omlaag gaan, een raam kapot bij enkel glas komt veel vaker voor dan bij dubbel glas.