Uitbreiding Isolatie subsidie

De provincie Gelderland heeft de subsidieregeling voor de isolatie van eigen woningen opnieuw uitgebreid. Ditmaal is de grens van het bouwjaar 1980 losgelaten, waarmee ook woningen die na dat jaar zijn gebouwd in aanmerking komen voor subsidie op isolatiemaatregelen. Door de subsidie wordt het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen aan de “schil” van woningen gestimuleerd. Het gaat om vloer-, dak-, glas- en muurisolatie en is er een burenbonus mogelijk bij aanvragen door minimaal 6 woningeigenaren uit één straat of wijk. Per woning is een bedrag van maximaal € 500,- beschikbaar voor glas-, dak-, gevel- of vloerisolatie. Bij de burenbonus gaat het om € 750 per woning.

De gemeente Heumen voert de regeling namens de Provincie Gelderland uit, en beoordeelt daarvoor de aanvragen en keert de subsidie uit.

Om de provinciale regeling te kunnen uitvoeren zijn regels opgesteld die ook aansluiten bij de subsidieverordening van de gemeente Heumen. Omdat de regeling per 1 januari 2014 is gewijzigd door het loslaten van de grens van het jaar 1980 als uiterste bouwjaar, moeten ook deze beleidsregels worden aangepast.

Op 21 januari 2014 heeft B&W besloten de beleidsregels subsidieregeling isolatie woningen 2013-2014, versie 2014 vast te stellen. De regels gelden met terugwerkende kracht naar 1 januari 2014.

De beleidsregels liggen vanaf 6 februari gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Zonne-energie gebruiken?

De zon is een onuitputtelijke bron van veel energie. Iedereen kan hier gebruik van maken. ‘Hoe doe ik dat?’ vraagt u zichtzelf af. Dat is heel makkelijk en u heeft de oplossing al vaak gezien op daken van huizen. U raad het al, het zijn de zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen die bron van energie omzetten naar hedendaagse energie voor uw huis. Op deze manier krijgt u meer energie van de panelen dan van uw maatschappij. Zo betaald u nog maar weinig geld aan de energie maatschappij.

Werking van zonnepanelen

Zoals u nu weet werken zonnepanelen op de kracht van de zon. Deze kracht zet heel wat zonnekracht om in energie. Dat kan wel voor een gezin van vier personen een 50% zijn. Dat is dus ook op jaarlijkse basis 50% minder kosten. Dat is toch een feit dat u wel aan het nadenken zet. Want het scheelt heel wat in de kosten. Wat ook een groot voordeel van de panelen zijn is dat ze goed te recyclen zijn. Een beschadigde paneel of een defecte moet natuurlijk vervangen worden. Maar wat gebeurt en met de oude? De oude die wordt voor 90% gerecycled. De zonnepanelen recyclen is een makkelijke klus door dat er materialen in zitten die ideaal hergebruikt kunnen worden. Dat zijn materialen zoals silicium, zilver en aluminium.

Offertes vergelijk

Wilt u nou de beste prijs voor een zonnepaneel of voor een zonneboiler dan kunt u op de site de zonnepanelen vergelijken. U kunt op de site de beste uitkiezen. Zo betaald u nooit onnodig veel voor een klus. En u kunt snel genieten van een goedkope energie rekening, wie wil dat nou niet? Als u nu zonnepanelen laat plaatsen dan krijgt u nog subsidie van de staat. De staat die heeft een bedrag vrijgesteld voor mensen die zonnepanelen of een zonneboiler laten plaatsen. Zo hoeft een klus niet duur te zijn en u plukt er wel de vruchten van.

Asbest verdwijnt, zonnepaneel verschijnt

De provincie Overijssel heeft opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld voor het verwijderen van asbest op de daken van de boerderijen en Overijssel. Voorwaarde is wel dat er tevens zonnepanelen geplaatst worden.

Subsidie

Per m2 verwijderde asbest ontvangt iedere deelnemer 3 euro als bijdrage voor het aanschaffen van de zonnepanelen. Er is 2,3 miljoen beschikbaar gesteld om deze subsidie te financieren.

2011

In 2011 was er een vergelijkbare subsidieregeling. Toen kreeg men de subsidie voor het saneren van asbest. Deze actie was een groot succes. Ruim 120 agrarische bedrijven hebben op deze manier een bijdrage ontvangen om zonnepanelen aan te schaffen. Met dit nieuwe initiatief wil de provincie het verwijderen van asbest bevorderen. Het is namelijk gebleken dat er zich nog ruim 7 miljoen m2 asbest op de daken in Overijssel bevindt.

Ook voor u?

In principe is een subsidie voor iedereen toegankelijk. Aan de meeste subsidies zitten echter wel voorwaarden verbonden. Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met uw gemeente of provincie. Wilt u meer weten over het verwijderen van asbest of de aanschaf van zonnepanelen? U kunt dan het beste contact opnemen met een gespecialiseerd bedrijf. Neem voor meer informatie over zonnepanelen contact op met Zonnepanelen Garant.

Subsidiepot zonnepanelen lang niet leeg

De verwachte stormloop op subsidie voor zonnepanelen is uitgebleven. Bijna twee weken na openstelling van de particuliere regeling zijn er twaalfduizend aanvragen voor 8,3 van de beschikbare 21,55 miljoen euro gedaan. Nog zeker 21.000 mensen kunnen profiteren.

Ontbindingsclausule

,,Er zijn ook nog genoeg mensen die bellen en gebruik willen maken van de subsidie. En dat kan mooi”, zegt Gelbrig Hoekstra, mede-eigenaar van installateur Hoekstra-Sûwald. ,,Op basis van de situatie bij ons, ging ik er vooraf van uit dat het potje wel in een dag leeg zou zijn. Waarom dat niet zo is, zou ik niet weten”, zegt Hoekstra. De offerte aanvragen voor zonnepanelen verdriedubbelde bij de installateur in de periode voor 2 juli. Daarbij waren werknemers druk om alle contracten op tijd in orde te maken. Achteraf bleek die haast niet nodig. De website van Agentschap NL lag er drie dagen uit. Een digitale aanvraag kon niet worden gedaan. Er hadden juist veel mensen vrijgenomen om aanvraag en contract op tijd in te dienen en niet naast de 650 euro subsidie te vissen. Iets wat volgens minister Maxime Verhagen (EL&I) een reële kans had. Hij adviseerde een ontbindingsclausule op te nemen in het contract bij de zonnepaneelleverancier.

Onduidelijkheid

,,De situatie was in de eerste dagen wel vervelend en onduidelijk. We kregen veel telefoontjes met de vraag: wat nu?”, zegt Hoekstra. Agentschap NL plaatste uiteindelijk een aanvraagformulier op de website. Een uitgeprinte versie kon per post worden opgestuurd. Na drie dagen werkte ook het elektronisch loket weer. Veel mensen namen het zekere voor het onzekere in de verwarrende situatie. ,,Mensen hebben in die eerste week veelal twee keer een aanvraag gedaan, zowel digitaal als op papier”, zegt Nicole Wegman, woordvoerder van Agentschap NL. ,,De verwerking kost ons wat extra tijd. We moeten namelijk de dubbele aanvragen samenvoegen.” Het antwoord of de subsidie is toegekend, is een kwestie van enkele weken. ,,We houden ons aan de wettelijke termijn van acht weken, maar hopen sneller te zijn.”

Twaalfduizend aanvragen

Tussen de twaalfduizend aanvragen die gisteren bij Agentschap NL binnen waren, zitten nog wel dubbelingen, zegt Wegman. Er is dus nog zeker 13,2 miljoen euro over van de 21,55 miljoen euro voor geïnteresseerden. Het oorspronkelijke bedrag lag overigens op 22 miljoen, maar al eerder bleek dat de kosten voor aanvraagverwerking daar nog af moesten. Die zijn dus 450.000 euro.

Voorwaarden subsidie op panelen

Het subsidiebedrag komt neer op 15 procent van het aankoopbedrag van een installatie. Dat geldt enkel voor de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers, en niet voor loon- en verbouwingskosten. De installatie moet bovendien groter zijn dan 0,6 kilo Wattpiek. Het volledige subsidiebedrag van 650 euro wordt uitgekeerd bij een vermogen vanaf 3,5 kilo Watt piek.

Subsidie op zonnepanelen vanaf 2 juli beschikbaar

Het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie stelt vanaf 2 juli 2012 een subsidie van 22 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van zonnepanelen. In 2013 wordt nog eens 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. Per huishouden kan een subsidie worden aangevraagd die maximaal €650,- bedraagt, indien men wordt voldaan aan de gestelde criteria. In dit artikel leest u waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie, evenals enkele praktische tips zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Voorwaarden voor subsidie op zonnepalen

De vergoeding is in het leven geroepen voor zonnepanelen met een vermogen van meer dan 600 watt piek vermogen. Voor de volledigheid, een zonnepaneel van een gemiddeld huishouden heeft een vermogen van minimaal 1300 watt. Om dergelijke wattages te winnen is een systeem van ongeveer tien vierkante meter zonnepanelen benodigd. De subsidie is gelimiteerd tot €650,- euro per huishouden, dit komt neer op een maximum van 3500 watt. Om dit te realiseren is ongeveer twintig vierkante meter aan zonnepanelen benodigd.

Hoe aan te vragen?

Gezien het beperkte subsidiepotje van de overheid is het verstandig om niet te lang te wachten met het aanvragen van subsidie indien u heeft besloten om zonnepanelen te laten plaatsen. Indien u subsidie wilt aanvragen dan dient u dit digitaal te doen, bij het elektronisch loket van AgentschapNL. Dit is vanaf maandag 2 juli 2012 mogelijk. Voor de aanvraag heeft u uw DigiD code nodig en een getekende overeenkomst (digitale versie).

Koopovereenkomst zonnepanelen

Wanneer u alleen zonnepanelen wilt kopen wanneer u de subsidie krijgt toegewezen dan is het verstandig om een ontbindende voorwaarde in het contract met de zonnepanelen leverancier op te laten nemen. Op deze manier heeft u de zekerheid dat u kunt afzien van de aanschaf wanneer u de subsidie op zonne-energie niet krijgt toegewezen.