Salarisadministratie uitbesteden aan professionals

Salarisadministratie is niet een leuk klusje, het kost veel tijd en het is iets wat niets te maken heeft met de werkzaamheden maar alleen te maken heeft met het personeel en het betalen hiervan. Zodra je merkt dat het er nog al eens bij in kan schieten betekend dit al dat het niet goed zit. Salarissen uitbetalen is namelijk heel belangrijk voor de werknemers en dit mag absoluut niet vergeten worden of te laat gebeuren. De werknemers moeten kunnen rekenen op hun salaris op een bepaald moment.

Gelukkig kun je hiervoor een salarisadministratie kantoor inschakelen zodra je hierbij hulp nodig hebt. Zij zorgen er voor dat het allemaal stipt op tijd geregeld is en iedereen het juiste bedrag op het juiste moment op de rekening krijgt. Het uit handen geven van de administratie kan heel veel tijd schelen. Salarisadministratie online regelen is ook mogelijk. 

De mogelijkheden

  • Opmaak salarisstroken en jaaropgaven.
  • Aanmaken betaallijst personeel.
  • Vervaardigen van journaalposten voor de financiële administratie, op papier of digitaal.
  • Bijhouden van de wettelijk verplichte “Loonstaat per medewerker”.
  • Vervaardigen van de aangiftes Loonbelasting en premie.
  • Aanleveren van periodiek en jaarwerk voor uw medewerkers, de Belastingdienst en het pensioenfonds.
  • Het verzorgen van journaalposten waarmee u de aansluiting kunt maken tussen de salaris- en uw financiële administratie (in het geval u enkel de salarisadministratie aan ons uitbesteedt).